Marek Kot 02.01.2019 14:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.7.2018 z dnia 02.01.2019r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: ZP.271.7.2018

Kudowa-Zdrój, 02.01.2019 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-12-2018 pod numerem 663321-N-2018

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 02.01.2019  o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 187 934,78  zł.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. Koperta zamknięta i opisana, którą parafowano i oznaczono numerem:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marketingowe „ROYAL” Aleksander Rojek

ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój

180 575,50

31.12.2019

12 mc-y

30 dni

 

Burmistrz

Aneta Potoczna
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.7.2018 z dnia 02.01.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2019 14:20 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)