Bernadeta Stasiak 02.01.2019 11:56

Uchwała nr IV/15/18

­

 

UCHWAŁA Nr IV/15/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  28 grudnia 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

        § 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 4.782,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 4.782,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody             45.231.930,64 zł      
        w tym dochody majątkowe                        3.951.347,98 zł
                     dochody bieżące                            41.280.582,66 zł
2.     wydatki         46.270.820,48 zł
        w tym wydatki majątkowe        5.053.980,69 zł
                     wydatki bieżące                   41.216.839,79 zł    
3.    deficyt  budżetu    1.038.889,84 zł      

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr IV/15/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2019 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2019 11:56 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)