Bernadeta Stasiak 03.12.2018 08:29

Uchwała nr II/4/18

­

Uchwała Nr II/4/18
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego  zakresu ich  działania, liczby członków oraz  składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju:
1.    Komisję Rewizyjną,
2.    Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
3.    Komisję Uzdrowiskową,
4.    Komisję Gospodarczo-Ekonomiczną,
5.    Komisję Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 2.

1.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy Kudowa-Zdrój.
2.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Uzdrowiskowej określa Statut Gminy Kudowa-Zdrój.
Ponadto przedmiotowy zakres działania Komisji Uzdrowiskowej obejmuje:
1)    promocję miasta,
2)    działania miasta w zakresie kultury, sportu i turystki ,
3)    współpracę z miastami partnerskimi.
3.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej obejmuje:
1)    sprawy budżetowe,
2)    sprawy rolne,
3)    ochronę środowiska.
4.    Przedmiotowy zakres działania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje:
1)    opiekę społeczną,
2)    bezpieczeństwo,
3)    sprawy mieszkaniowe,
4)    sprawy zdrowia społecznego,
5)    oświatę,
6)    sprawy dzieci i młodzieży.

§ 3.

W skład Komisji nie  może wchodzić mniej niż trzech członków.

§ 4.

W skład Komisji wchodzą następujący radni:
1.    Komisja Rewizyjna
1)    Renata Gorczyńska - przewodnicząca
2)    Sylwia Ziółkowska
3)    Irena Biernacik
4)    Dawid Dymowski
5)    Adam Frankowski

2.    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1)    Dawid Łaźniowski - przewodniczący
2)    Sylwia Bielawska
3)    Kazimierz Stolarz
4)    Teresa Żulińska
5)    Marek Grzelak

3.    Komisja Uzdrowiskowa
1)    Marek Grzelak - przewodniczący
2)    Wojciech Jesionowski
3)    Irena Biernacik
4)    Wojciech Duś
5)    Dawid Łaźniowski
6)    Artur Lipiński
7)    Dawid Dymowski
8)    Bolesław Ziemianek

4.    Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna
1)    Ewa Tomaszewska - przewodnicząca
2)    Renata Gorczyńska
3)    Kazimierz Stolarz
4)    Bolesław Ziemianek
5)    Wojciech Jesionowski
6)    Wojciech Duś

5.    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
1)    Sylwia Ziółkowska - przewodnicząca
2)    Sylwia Bielawska
3)    Teresa Żulińska
4)    Ewa Tomaszewska
5)    Artur Lipiński
6)    Adam Frankowski

§ 5.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 1 „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.”  
 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/4/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2018 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2018 08:29 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)