Marek Kot 27.11.2018 15:03

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.6.2018 z dnia 27.11.2018r.

­

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.6.2018

Kudowa-Zdrój, 27.11.2018 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-11-2018r. pod numerem 645973-N-2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 27-11-2018 o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr I

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

371 393,00

Część nr II

Termomodernizacja w zakresie docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów spadzistych oraz wymiany pokrycia stropodachów wraz z ich ociepleniem, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej, naprawa instalacji odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul. M. Buczka) w Kudowie-Zdroju 

236 130,98

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły następujące oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

2

Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Sobczak,

ul. Kościuszki 110B, 57-350 Kudowa-Zdrój

790.319,56

2019-06-21

48

30

2

1

Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”

s.c.  Maria i Jan Szarek,

ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

477.000,00

2019-06-21

60

30

3

1

Zakład Budowlany Dawid Witsanko,
Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo

538.094,79

2019-06-21

60

30

2

Zakład Budowlany Dawid Witsanko,
Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo

470.363,71

2019-06-21

60

30

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.6.2018 z dnia 27.11.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2018 15:03 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)