Bernadeta Stasiak 16.11.2018 14:28

Zarządzenie nr 0050.262.2018

­

Zarządzenie Nr 0050.262.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) w związku z art. 215 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1577 oraz z 2018r., poz. 398, poz. 650 i poz. 1544) i §25 ust. 1 i 2 umowy Spółki Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Odwołuje się Panią Justynę Mrozek ze składu Rady Nadzorczej Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z/s w Kudowie – Zdroju, z dniem 1 grudnia 2018 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.262.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.12.2018 08:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
16.11.2018 14:28 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)