Bernadeta Stasiak 07.11.2018 12:50

Zarządzenie nr 0050.228.2018

­

Zarządzenie nr 0050.228.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 29 października 2018 roku        

w sprawie umorzenia należności z tytułu  odszkodowania za spowodowanie pożaru

Na podstawie § 3 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /…/  zam. 57-350 Kudowa - Zdrój ul. /…/, odmawiam umarzenia należności pieniężnej w wysokości 10.825,53 zł przysługującej Gminie Kudowa – Zdrój z tytułu odszkodowania za spowodowanie pożaru lokalu mieszkalnego położonego w Kudowie – Zdroju przy ul. Głównej.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.228.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2018 12:50 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)