Bernadeta Stasiak 23.10.2018 10:17

Uchwała nr LI/325/18

­


UCHWAŁA NR LI/325/18
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  i  art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst  Dz.U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz.1693) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty wynoszącej 85 %, po jej waloryzacji, od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego – położonej w Kudowie-Zdroju przy ul. Warszawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00098189/0, nabytej od Gminy Kudowa-Zdrój w dniu 27.11.2015 r. przez Najemców a następnie sprzedanej przez nich w dniu 24.04.2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/325/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2018 10:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 10:17 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)