Bernadeta Stasiak 23.10.2018 10:12

Uchwała nr LI/324/18

­

UCHWAŁA Nr LI/324/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, poz. 1467 i poz. 1629) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.  

Rada Miejska Kudowy–Zdroju postanawia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 września 2018 r. (NR NK-N.4131.59.3.2018.MC) stwierdzające nieważność § 4 i §5 uchwały Nr L/311/18 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa–Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój sporządzi skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/324/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2018 10:12 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)