Bernadeta Stasiak 23.10.2018 10:01

Uchwała nr LI/322/18

­

UCHWAŁA Nr LI/322/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego z Panem /.../ na okres 10 lat, dla gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, położonego w Kudowie–Zdroju oznaczonego jako działka numer 308/3 obręb Czermna (AM-10) o łącznej powierzchni 23647 m2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 10 letniej umowy dzierżawy z Dzierżawcą, który na przedmiotowej nieruchomości prowadzi działalność rolniczą. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/322/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2018 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.12.2018 12:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 10:01 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)