Bernadeta Stasiak 23.10.2018 09:23

Uchwała nr LI/317/18

­

UCHWAŁA Nr LI/317/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)  oraz art. 266 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn.zm.), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:
1)    informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa–Zdrój,
2)    informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3)    informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/317/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2018 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2018 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 09:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.10.2018 09:23 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)