Bernadeta Stasiak 23.08.2018 09:18

Zarządzenie nr 0050.174.2018

­

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2018
BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 754, poz. 1000 oraz poz. 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz.1561) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.
 2. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Zdrojowa 24  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
  Piotr Maziarz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.174.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2018 09:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.08.2018 09:18 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)