Bernadeta Stasiak 16.08.2018 14:04

Zarządzenie nr 0050.170.2018

­

Zarządzenie Nr 0050.170.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Katarzyny Jędrzejewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia egzaminu Pani Katarzyny Jędrzejewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie następującym:
1)    Elżbieta Ubik – przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji;
2)    Magdalena Styś-Kruszelnicka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)    Katarzyna Mężyńska – p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie –Zdroju;
4)    Renata Kamińska – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej;
5)    Katarzyna Lepis – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Edyta Bubińska
Zastępca Burmistrza

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.170.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2018 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.08.2018 14:04 Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)