Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.05.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku  o godz. 1400  w sali  narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XLIV/18 z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28.03.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2017 rok,
b)    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
e)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.05.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.05.2018 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż