Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 25.04.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 25 kwietnia  2018 roku  o godz. 1400  w    sali narad Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie.
4.    Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
5.    Przyjęcie protokołu nr XLIII/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.02.2018 r.
6.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną położonej w Kudowie-Zdroju,
b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 257/39 i 257/40 obręb Nowy Zdrój (AM-2) na okres 10 lat,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy komina znajdującego się przy ul. Fabrycznej  na okres 10 lat.
7.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
8.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
12.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 25.04.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2018 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż