Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy

 

 

 


 

Według obowiązujących zasad przydziału mieszkań komunalnych w mieście, zgodnie z uchwałą XXXVII/272/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 122, poz. 2528 z dnia 24.07.2009 r., pierwszeństwo uzyskania najmu lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które posiadają stałe zameldowanie w Kudowie-Zdroju lub posiadają ostatnie stałe zameldowanie w Kudowie-Zdroju, oraz spełniają jednocześnie następujące warunki:
 

  • są w trudnych warunkach mieszkaniowych tj. na jednego członka gospodarstwa domowego  przypada mniej niż 5 m2  powierzchni mieszkalnej, w przypadku  jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej niż 10 m2 lub lokal, w którym zamieszkują nie spełnia wymogów dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
  • osiągają dochód na jednego członka rodziny nie przewyższający 110% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przewyższający kwoty 160% najniższej emerytury.


Burmistrz wspólnie z Komisją Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju biorąc pod uwagę wyżej wymienione warunki sporządza corocznie listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego w danym roku kalendarzowym.

 

 

Formularze wniosków o przydział  lub zamianę mieszkania dostępne
są w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 oraz w pok. nr 26,
a także na stronie internetowej
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl

zakładka gospodarka / gospodarka mieszkaniowa


*Za dochód uważa sie : wszelkie przychody wnioskodawcy oraz członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania – po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, oraz zapomogi pieniężnej, o które mowa  w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • 1. (doc 70.5 KB)
  • 2. (doc 39.5 KB)
  • 3. (doc 28 KB)
  • 4. (doc 32 KB)
  • 5. (doc 45.5 KB)
  • 6. (doc 25 KB)
  • 7. (doc 27.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2009 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2019 13:02 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
07.01.2019 12:58 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
28.12.2017 11:34 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.12.2015 15:24 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
31.12.2015 15:21 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
14.01.2015 08:42 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
07.01.2014 13:26 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
07.10.2013 15:05 Edycja dokumentu (Konrad Buss)
16.01.2013 14:02 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.01.2012 15:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
10.01.2012 15:29 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.07.2010 14:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
08.07.2010 14:32 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2009 13:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:50 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:50 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "7."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:50 Zmieniono tytuł załącznika z "4." na "6."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:50 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "5."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:50 Zmieniono tytuł załącznika z "7." na "4."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:49 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "7" na "3."

(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:49 Zmieniono tytuł załącznika z "6." na "2."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:49 Zmieniono tytuł załącznika z "5." na "1."
(Administrator Systemu)
18.11.2009 12:48 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:48 Dodano załącznik "7" (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:48 Dodano załącznik "6." (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:48 Dodano załącznik "5." (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:46 Usunięto załącznik 3. (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:46 Usunięto załącznik 2. (Administrator Systemu)
18.11.2009 12:46 Usunięto załącznik 1. (Administrator Systemu)
06.05.2009 16:46 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.05.2009 14:45 Dodano załącznik "7." (Administrator Systemu)
06.05.2009 14:45 Dodano załącznik "6." (Administrator Systemu)
02.02.2009 15:19 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)