Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.08.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU


odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku  o godz. 1400  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20.06.2017 r. i nr XXXVII/17 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7.07.2017r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2017 rok,
c)    zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
d)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa – Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.    Wolne wnioski – zapytania.
6.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.08.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2017 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż