Zarządzenie nr 150/17

Zarządzenie nr 150/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 09 sierpnia 2017 r.

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948. Dz. U. z 2017 r. poz 730 i poz. 935) w związku z art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 1943 z późn. zm. ) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów określonych w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) należy składać w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z up.Burmistrza
Edyta Bubińska
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 150/17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.08.2017 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż