Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2017

Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 maja 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 102/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 4 maja 2017r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 maja 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 105/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 maja 2017r. zmieniające zarządzenie nr 121/12 Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój w sprawie cen za usługi cmentarne

Zarządzenie Nr 106/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia wysokości rocznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 107/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 108/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2017 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 109/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 110/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 maja 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezbudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 112/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 113/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie umorzenia należności z tytułu za użytkowanie wieczyste  gruntu

Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu odszkodowania

Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 116/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 117/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 118/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezbudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 119/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 183 obręb Czermna (AM-7)

Zarządzenie Nr 120/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16  czerwca 2017r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/46 obręb Zakrze (AM-4)

Zarządzenie Nr 121/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19  czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 123/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania zespołu osób  nadzorujących realizację zamówienia

Zarządzenie Nr 124/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22  czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 125/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego  czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 128/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 129/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 130/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 131/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 132/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 133/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 134/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 135/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie  na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 136/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok

Zarządzenie Nr 137/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2017 14:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.09.2019 08:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.09.2019 08:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.09.2019 08:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.09.2019 08:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 10:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 10:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 10:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.07.2017 09:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 11:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
30.06.2017 09:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.06.2017 11:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.06.2017 11:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.06.2017 10:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.06.2017 10:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
26.06.2017 10:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
22.06.2017 09:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2017 10:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2017 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2017 10:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2017 10:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.06.2017 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.06.2017 11:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.06.2017 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.06.2017 08:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.06.2017 14:33 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2017 09:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2017 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2017 09:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2017 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.06.2017 09:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.06.2017 07:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2017 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2017 09:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.05.2017 14:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.05.2017 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
04.05.2017 14:18 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)