Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016

 

Zarządzenie Nr 203/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 listopada  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 204/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 listopada  2016r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 205/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 listopada  2016r. w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 206/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 207/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 208/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 209/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 210/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Zarządzenie Nr 211/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 212/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 listopada  2016r. w sprawie  jednorazowego ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie Nr 213/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 214/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 215/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 listopada  2016r. w sprawie  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 216/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 listopada  2016r. w sprawie  ustalenia ceny 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Zdrojowej 48 położonego na działce nr  225/9 (AM-9) obręb Stary Zdrój

Zarządzenie Nr 217/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 listopada  2016r. w sprawie  ustalenia ceny 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej na budynku przy ul. Słone 131 położonego na działce nr  566/2 (AM-17) obręb Słone

Zarządzenie Nr 218/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 219/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 220/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 221/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 222/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 listopada  2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 223/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 224/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 listopada  2016r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 225/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 226/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 227/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 listopada  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok


Zarządzenie Nr 228/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia  2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 229/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia  2016r. w sprawie  umorzenia odsetek za opóżnienie w płatności czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 230/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia  2016r. w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudoanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 231/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia  2016r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 232/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 grudnia  2016r. w sprawie  ustalenia wysokości  miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 233/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 grudnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 234/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 grudnia  2016r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 235/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 grudnia  2016r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Agnieszki Łukasik-Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 236/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 grudnia  2016r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 237/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 grudnia  2016r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 238/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 grudnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 239/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 grudnia  2016r. w sprawie  scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 grudnia  2016r. w sprawie  powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 241/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 grudnia  2016r. w sprawie  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 242/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 grudnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 243/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 grudnia  2016r. w sprawie sposobu wyliczania wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój w 2016 roku

Zarządzenie Nr 244/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 21 grudnia  2016r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 245/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia  2016r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/35 obręb Zakrze  (AM-4)

Zarządzenie Nr 246/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia  2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Zarządzenie Nr 247/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia  2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok

Zarządzenie Nr 248/16 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 30 grudnia  2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognoxy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2016 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.12.2018 14:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
23.02.2017 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.01.2017 08:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.01.2017 07:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.01.2017 08:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
05.01.2017 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.01.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.12.2016 12:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.12.2016 08:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.12.2016 08:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
27.12.2016 08:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.12.2016 09:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.12.2016 08:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.12.2016 08:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.12.2016 07:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.12.2016 12:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.12.2016 08:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.12.2016 08:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.12.2016 08:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 14:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 14:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 13:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 11:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 11:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2016 11:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 14:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 13:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:43 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
01.12.2016 11:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
24.11.2016 14:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
17.11.2016 14:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.11.2016 10:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.11.2016 10:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.11.2016 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 10:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 10:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 10:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 10:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 09:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 09:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 09:29 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 09:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
10.11.2016 09:16 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)