OPŁATY I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 

1) Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych stawki opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi wynoszą odpowiednio:

- 26,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób selektywny,

- 40,00 zł od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio za pojemnik:

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

a) 18,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 35-40 litrów,

b) 44,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów,

c) 48,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

d) 96,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

e) 444,00 - zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

f) 40,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 80-110 litrów.

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

a) 9,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 35-40 litrów,

b) 22,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów,

c) 24,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

d) 48,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

e) 222,00 zł - za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

f) 20,00 zł - za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 80-110 litrów.

 

Wyżej wymienione stawki zostały ustalone w uchwale nr VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego, poz. 3145)

 

 

3) Termin wnoszenia opłat wymienionych w pkt 1 i 2 – do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

4) Dla właścicieli domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 

- 120,00 zł rocznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 156,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Wyżej wymienione stawki zostały ustalone w uchwale nr XXIII/139/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

5) Terminy wnoszenia opłaty wymienionej w pkt 4 ustalono odpowiednio:

 

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

 

6) Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój lub na konto Gminy Kudowa-Zdrój

nr: 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.08.2016 20:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:29.05.2019 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 270