Deklaracje

DEKLARACJE 

1.      Podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a)      Właściciel

b)      Współwłaściciel

c)      Użytkownik wieczysty

d)     Posiadacz

e)      Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  lub użytkowaniu

f)       Inny podmiot władający nieruchomością.

 

2.     Termin składania pierwszej deklaracji – w ciągu  14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych

3.    Termin składania korekty lub nowej deklaracji - w ciągu  14 dni od dnia w którym nastąpiła zmiana danych w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących).

4.    W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Deklaracja do wypełnienia – dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  

 

Deklaracja do wypełnienia – dla domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2016 19:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.06.2019 12:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
05.06.2019 12:37 Dodano załącznik "Interaktywna Deklaracja
smieciowa-załacznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_48_19 Rady
Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.pdf"

(Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:24 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Dodano załącznik "Deklaracja smieciowa-załacznik Nr 1 do
Uchwały Nr VIII_48_19 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia
2019 r.pdf"

(Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Arkadiusz Sip)
23.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf

(Arkadiusz Sip)
15.12.2016 14:15 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:13 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:12 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:10 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje.pdf

(Administrator Systemu)
15.12.2016 14:09 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:47 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.09.2016 10:47 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:46 Usunięto załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje.pdf"

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:45 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf"

(Administrator Systemu)
05.09.2016 10:44 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały
deklaracje-interakt.pdf

(Administrator Systemu)
04.08.2016 19:14 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
04.08.2016 19:06 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)