Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr XVI/79/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia  30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:   

§ 1.

Upoważnia się:

  •  kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
  •  dyrektora Zespołu Szkół Publicznych,
  • dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
  • dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego,

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 1/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2016 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.09.2019 11:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 42