Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok pozostają w dotychczasowej wysokości,  określonej w uchwale Nr XIV/70/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 25-11-2015 r.  (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Rocznik 2015, poz.5324). Wprowadzona została zmiana stawek dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, w tym: do 21 miejsc i 22 lub więcej miejsc.

Płatności podatku od środków transportowych przypadają w nw. terminach:

- 1 rata do15 lutego 2016 r.

- 2 rata do15 wrzesień 2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od środków transportowych 2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.12.2015 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.12.2018 08:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 72