Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014

Zarządzenie Nr 294/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 295/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 296/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 297/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 298/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 299/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 300/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 301/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 302/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 303/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 304/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 305/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 306/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 307/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 308/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 309/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 310/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 311/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 312/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 313/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 314/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 315/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 316/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 317/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 318/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia należności  z tytułu opłat za lokal mieszkalny 

Zarządzenie Nr 319/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 320/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 321/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 322/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 323/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 324/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 325/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 326/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Agaty Wilk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 327/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 328/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 329/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie Nr 331/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 332/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 333/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 334/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 335/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 336/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 337/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 338/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego


Zarządzenie Nr 339/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie: odwołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie Nr 340/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Akcji Społecznej "Koperta Życia" Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju 

Zarządzenie Nr 341/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 342/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 343/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 344/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 345/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 346/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: odpisania nadpłat przedawnionych

Zarządzenie Nr 347/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 348/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 349/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania zastępcy burmistrza

Zarządzenie Nr 350/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 351/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 352/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: odpisania nadpłat przedawnionych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Zarządzenie Nr 353/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2014 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2018 08:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 08:19 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.12.2018 08:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
20.12.2018 11:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 12:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 12:21 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 12:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
21.09.2015 11:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
13.01.2015 11:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:49 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:37 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.01.2015 14:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 09:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 09:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 09:45 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
15.12.2014 09:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 11:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:54 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:36 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:27 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 10:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 09:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 09:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 09:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.12.2014 09:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 13:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 13:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 13:06 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 13:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:46 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:40 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:26 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.11.2014 12:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 12:05 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 12:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 11:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 11:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 11:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
12.11.2014 10:25 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)