Ogłoszenia o wynikach postępowań
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.29.2020 z dnia 08-01-2021 r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa fragmentów ulicy Chrobrego-3 oraz ul. Brzozowie-2 w Kudowie-Zdroju.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.28.2020  z dnia 30-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -  IR.271.27.2020 z dnia 16-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.26.2020 z dnia 02-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.25.2020 z dnia 25-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój

 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.21.2020 z dnia 09-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.20.2020 z dnia 29-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021.

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI -  IR.271.20.2020 z dnia 21-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI NR 1 POSTĘPOWANIA -  IR.271.20.2020 z dnia 21-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.17.2020 z dnia 02-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -  IR.271.18.2020 z dnia 25-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój - etap 2.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.14.2020 z dnia 09-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.16.2020 z dnia 27-08-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.15.2020 z dnia 14-08-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.13.2020 z dnia 04-08-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla gminy Kudowa-Zdrój.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -  IR.271.12.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.11.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój.

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -  IR.271.8.2020 z dnia 13-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.10.2020 z dnia 06.07.2020r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 18 mieszkań gminnych w ramach projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.9.2020 z dnia 18-06-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.7.2020 z dnia 20-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Modernizacja nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.6.2020 z dnia 20-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.5.2020 z dnia 20-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Remonty  nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.2.2020 z dnia 06-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.3.2020 z dnia 03-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 r. - etap I 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -  IR.271.4.2020 z dnia 01-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -  IR.271.1.2020 z dnia 10-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r. - I  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.25.2019 z dnia 19-12-2019 r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.26.2019 z dnia 12-12-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do lokalu zlokalizowanego przy ul. Słone 33 m 3 w Kudowie-Zdroju.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.24.2019 z dnia  12-12-2019 r.

Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w obrębie  ul. Kościelnej, ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.23.2019 z dnia  06-12-2019 r.
Kudowa-Zdrój:  UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.21.2019 z dnia  02-12-2019 r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.20.2019 z dnia  02-12-2019 r.
Kudowa-Zdrój:   Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie – Zdroju – etap I

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.22.2019 z dnia 19-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:   Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.19.2019 z dnia 29-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.18.2019 z dnia 29-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2019/2020

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.17.2019 z dnia 09.09.2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.16.2019 z dnia 27-08-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.15.2019 z dnia 12.08.2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 29-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kudowie-Czermnej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.14.2019 z dnia 23-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. IR.271.13.2019 z dnia 11.07.2019r.
Kudowa-Zdrój: Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.12.2019 z dnia 21.06.2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.11.2019 z dnia 17.06.2019r.
Budowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.10.2019 z dnia 04.06.2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty IR.271.9.2019 z dnia 29.04.2019 „Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju "
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty IR.271.7.2019 z dnia 29.04.2019 „Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju "

 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty IR.271.8.2019 a dnia 23.04.2019 r.
„Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój"
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA czynności wyboru oferty i unieważnieniu postępowania w część nr 3 i 4 zamówienia. ZP.271.8.2019 z dnia 23.04.2019 r.  „Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój" 
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. IR.271.5.2019 z dnia 16.04.2019 r.Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.6.2019 z dnia 05.04.2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.4.2019 z dnia 18.03.2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju.
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. IR.271.1.2019 z dnia 07.03.2019r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.2.2019 z dnia 05.03.2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. IR.271.3.2019 z dnia 27.02.2019r.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2019r
.
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.7.2018 z dnia 08.01.2019r.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i UNIEWAŻNIENIU Cz. nr 1 POSTĘPOWANIA - ZP.271.6.2018 z dnia 08.01.2019r.

Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III pn. "Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju " - Cz. nr 1 postępowania.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.6.2018 z dnia 18.12.2018r.

Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.5.2018 z dnia 26.11.2018r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.3.2018 z dnia 29.05.2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.2.2018 z dnia 08.05.2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
 
 
NFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.1.2018 z dnia 24.04.2018r.
Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III"
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.1.2018 w części nr 3, 5 i 6 z dnia 18.04.2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III
 
 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.14.2017 z dnia 18.12.2017r.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2018r.
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.13.2017 z dnia 15.12.2017r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.9.2017 z dnia 29.11.2017r.
REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.
 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.10.2017 z dnia 29.11.2017r.
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.11.2017 z dnia 30.10.2017r.
Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017-2018
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.8.2017 z dnia 11.10.2017r.
REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.7.2017 z dnia 20.09.2017r.
REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA-ZP.271.5.2017 z dnia 25.08.2017 r."WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ".
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZP.271.6.2017  z dnia 24.08.2017r. "WYKONANIE I DOSTAWA MOBILNYCH MINIATUR PIJALNI ZDROJOWYCH."
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi ZP.271.4.2017 z dnia 06-07-2017r.  Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, prowadzenie PSZOK oraz doczyszczanie selektywnie zebranych odpadów.
 
 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.3.2017 z dnia 29.06.2017r. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2017r.
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.2.2017 z dnia 19.04.2017r.  Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój”

 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2017 z dnia 24.03.2017 "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II kwartale 2017r."
 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP.271.9.2016 z dnia 13.01.2017 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego."

 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.8.2016 z dnia 21.12.2016 "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I kwartale 2017r."
 
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/271.7.2016 z dnia 02.11.2016 "Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016/2017"
 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP/271.5.2016 z dnia 24.08.2016. "Przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju"

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZP/271.6.2016 z dnia 09.08.2016. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w IV kwartale 2016r."

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZM/271.4.2016 z dnia 06.07.2016.  "Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i Aleją Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju etap 3"
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZM/271.3.2016 z dnia 24.06.2016r. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 3 kwartale 2016r."
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, ZM/271.2.2016 z dnia 05.05.2016  „Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie zatoczek parkingowych w ciągu ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju”
 
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZM.271.6.2015 z dnia 28.12.2015  „Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego w Kudowie-Zdroju-2016-2017”
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty- ZM/271.5.2015 z dnia 21-12-2015,   "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r."
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ZM/271.4.2015 z dnia 09.12.2015 r   "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój "
 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty  ZM.271.3.2015 „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU i INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ”

"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2015r."
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP/271.16.2014
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP/271.15.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ ZP.271.14.2014
Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.12.2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju-etap II
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.13.2014
Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w KUDOWIE-ZDROJU od Przejścia Granicznego w Czermnej do Przejścia Granicznego w Pstrążnej-etap 2.2 i 3.1
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.11.2014
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.10.2014
Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.9.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.7.2014
Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku – Zdrojowym w Kudowie – Zdroju
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP/271.8.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.5.2014   
Nasadzenia zieleni parkowej w zakresie wykonania białego ogrodu oraz nasadzenia roślin wodnych
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.6.2014
Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju – etap II
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - IFE/ZP/271.4.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.3.2014
Modernizacja schodów, ścieżek spacerowych oraz altany na terenie zabytkowej Góry Parkowej i Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.2.2014
PRZEBUDOWA ul. M. BUCZKA i al. JANA PAWŁA II w KUDOWIE-ZDROJU
 
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty IFE/ZP.271.1.2014
Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o wynikach postępowań
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:19.11.2008 12:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:08.01.2021 15:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 3223