OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.1.2021 z dnia 19-02-2021 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ul. Kościelnej od ul. Głównej do rzeki Bystra – odcinek 2 w Kudowie-Zdroju.

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/426700

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.30.2020 z dnia 23-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/410091


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.29.2020 z dnia 11-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa fragmentów ulicy Chrobrego-3 oraz ul. Brzozowie-2 w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.28.2020 z dnia 09-12-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.27.2020 z dnia 24-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.26.2020 z dnia 12-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.  IR.271.25.2020 z dnia 02-11-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.24.2020 z dnia 30-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.

Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/391402

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.23.2020 z dnia 30-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IBWr/02/2020/GKZ z dnia 29-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ.

W imieniu Gminy Kudowa-Zdrój, który jest Zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2,3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Pełnomocnik - Inter-Broker sp. z o.o.

  • Dokumentacja z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert pod niżej wskazanym linkiem:

https://interbroker.logintrade.net/zapytania_email,30062,2c9aabda8931c46b74753eb6dd9136dd.html

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.  IR.271.21.2020 z dnia 13-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ulicy Wrzosowej w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.20.2020 z dnia 12-10-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowwlane.  IR.271.18.2020 z dnia 08-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój - etap 2.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.17.2020 z dnia 07-09-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla modernizacji dróg na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.16.2020 z dnia 04-08-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.15.2020 z dnia 24-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.14.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.13.2020 z dnia 16-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla gminy Kudowa-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.12.2020 z dnia 14-07-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi.  IR.271.10.2020 z dnia 10-06-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 18 mieszkań gminnych w ramach projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.9.2020 z dnia 22-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.8.2020 z dnia 14-05-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.7.2020 z dnia 28-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.6.2020 z dnia 22-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.5.2020 z dnia 10-04-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Remonty nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.

 

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.4.2020 z dnia 20-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

GŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.3.2020 z dnia 10-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 r. - etap I

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.2.2020 z dnia 06-03-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kudowa-Zdrój 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.  IR.271.1.2020 z dnia 21-02-2020 r.
Kudowa-Zdrój:  Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r. - I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy.  IR.271.26.2019 z dnia 19-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do lokalu zlokalizowanego przy ul. Słone 33 m 3 w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.25.2019 z dnia 13-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.24.2019 z dnia 12-11-2019 r.

Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w obrębie  ul. Kościelnej, ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju.  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.23.2019 z dnia 04-11-2019r.
Kudowa-Zdrój:  UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.22.2019 z dnia 30-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.21.2019 z dnia 23-10-2019r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.20.2019 z dnia 21-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie–Zdroju – etap I  

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.19.2019 z dnia 18-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulicy Słone w Kudowie Zdroju - Etap I
 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - Usługi. IR.271.18.2019 z dnia 08-10-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2019/2020

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.17.2019 z dnia 21-08-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.15.2019 z dnia 26-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.14.2019 z dnia 12-07-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz na zajęcia basenowe na terenie Gminy Kudowa-Zdrój od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawa. OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 28-06-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kudowie-Czermnej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane nr 561633-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.12.2019 z dnia 04-06-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2019 z dnia 28-05-2019r.
Kudowa-Zdrój: Budowa placu zabaw „Pogodny Zakątek” przy ul. Pogodnej w Kudowie-Zdroju

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.10.2019 z dnia 16-05-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.9.2019 z dnia 08-04-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.8.2019 z dnia 02-04-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.7.2019 z dnia 19-03-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Lubelskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Chopina i Kombatantów w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.6.2019 z dnia 18-03-2019r.
Kudowa-Zdrój:  Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.5.2019 z dnia 05-03-2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane. IR.271.4.2019 z dnia 26-02-2019r.
Kudowa-Zdrój: Przebudowa ulic: Matejki, Słowackiego i Moniuszki w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.3.2019 z dnia 12-02-2019r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2019r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.2.2019 z dnia 07-02-2019r.
Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu singletrack na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.1.2019 z dnia 14-01-2019r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy. ZP.271.7.2018 z dnia 21-12-2018r.
Kudowa-Zdrój: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2019 r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.6.2018 z dnia 9-11-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.5.2018 z dnia 22-10-2018r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.3.2018 z dnia 11-05-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

  • Zamawiający informuje, że w postępowaniu ZP.271.3.2018 do upływu terminu składania ofert tj. do 28-05-2018 do godziny 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.2.2018 z dnia 20-04-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.1.2018 z dnia 21-03-2018r.
Kudowa-Zdrój: Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.14.2017 z dnia 06-12-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2018r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.13.2017 z dnia 04-12-2017r.
Kudowa-Zdrój: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.11.2017 z dnia 20-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017-2018

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.10.2017 z dnia 17-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.9.2017 z dnia 11-10-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.8.2017 z dnia 20-09-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.7.2017 z dnia 31-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: REMONT MURU OPOROWEGO STAWU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy. ZP.271.6.2017 z dnia 08-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: WYKONANIE I DOSTAWA MOBILNYCH MINIATUR PIJALNI ZDROJOWYCH.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.5.2017 z dnia 04-08-2017r.
Kudowa-Zdrój: WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - TRZECH PLACÓW ZABAW NA TERENIE KUDOWY ZDRÓJ.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - usługi ZP.271.4.2017 z dnia 19-06-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, prowadzenie PSZOK oraz doczyszczanie selektywnie zebranych odpadów.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.3.2017 z dnia 16-06-2017r.
Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2017r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.271.2.2017 z dnia 24-03-2017r.
Budowa ścieżki rowerowej na lewobrzeżnym odcinku ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, remontem 2 obiektów mostowych w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój.

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.1.2017 z dnia 06-03-2017r.

Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II kwartale 2017r.

 

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.9.2016 z dnia 15-12-2016r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.8.2016 z dnia 05-12-2016r.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I kwartale 2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.8.2016 z dnia 13.12.2016

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.7.2016, z dnia 14-10-2016r

Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2016-2017

 


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZP.271.6.2016, z dnia 27-07-2016r

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w IV kwartale 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZP.721.5.2016 z dnia 27-07-2016r.

Przebudowa jezdni i chodnika w ciągu ul. Norwida i Szkolnej w Kudowie-Zdroju

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. ZM.721.4.2016 z dnia 14-06-2016.

Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. M Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap 3

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. ZM.271.3.2016, z dnia 14-06-2016r

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w III kwartale 2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, ZM.721.2.2016 z dnia 15-04-2016

Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie zatoczek parkingowych w ciągu ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZM.721.1.2016 z dnia 06-04-2016

Kudowa-Zdrój: Remont ul.M.Buczka w Kudowie-Zdroju-etap 2

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi ZM.721.6.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Prowadzenie eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Kudowy-Zdroju w latach 2016 - 2017

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU usługi - ZM.271.5.2015 z dnia 08 grudnia 2015 r
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2016r.

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU usługi - ZM.271.4.2015

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 1 200 000,00 PLN dla Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU -ZM.271.3.2015,

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IFE/ZP/271.2.2015
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w II półroczu 2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - IFE/ZP.721.1.2015
Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju

 


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy - IFE/ZP.721.16.2014
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.


OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi - IFE/ZP/271.15.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.


Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ ZP.271.14.2014
Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.13.2014
Modernizacja ulic Kościuszki i Pstrążnej w KUDOWIE-ZDROJU od Przejścia Granicznego w Czermnej do Przejścia Granicznego w Pstrążnej - etap 2.2 i 3.1
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.12.2014
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju-etap II
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.11.2014
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz kosiarki tylno-bocznej dla Gminy Kudowa-Zdrój

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.10.2014
Remont i modernizacja odcinka ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju

Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.9.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska.

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP/271.8.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w 2014r.

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.7.2014
Zagospodarowanie terenów parkowych w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju

Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.6.2014
Budowa układu komunikacyjnego dla terenów osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju - etap II
 
Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.5.2014
Nasadzenia zieleni parkowej w zakresie wykonania białego ogrodu oraz nasadzenia roślin wodnych
 
Ogłoszenia o zamówieniu - IFE/ZP.721.4.2014
Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska
 
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.3.2014
Modernizacja schodów, ścieżek spacerowych oraz altany na terenie zabytkowej Góry Parkowej i Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
   
Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ZP.721.1.2014
Cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na zabytkowej Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju
 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.11.2008 21:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:19.02.2021 12:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 8463