Zarządzenie nr  0050.191.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 3 listopada 2021 r.

    w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

     Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, zabudowaną innym budynkiem niemieszkalnym, oznaczoną geodezyjnie jako działka  numer 124/11, (AM-7), o pow. 293 m2, położoną w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00083347/8 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Nabywcy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                                       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.191.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.11.2021 10:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.11.2021 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 24