Zarządzenie Nr 0050.145.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 1000,00 zł + 23% VAT za dzierżawę w dniu 13-08-2021 r. części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 216 (AM-5) o pow. 625 m2 z przeznaczeniem na ustawienie namiotu cyrkowego wraz z zapleczem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.145.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.08.2021 11:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.08.2021 11:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 2