Zarządzenie nr 0050.144.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 3 sierpnia 2021r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 149/13, (AM-2)  o pow. 1878 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00083051/6 przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod usługi turystyki (np. hotele, gastronomia, parkingi), usługi sportu (np. wyciąg narciarski), mieszkalnictwo pensjonatowe  (również letniskowe), urządzenia gospodarki komunalnej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.144.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.08.2021 10:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.08.2021 10:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 7