Kudowa-Zdrój 09.08.2021 r.


I N F O R M A C J A

Działając na  podstawie art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykaz dotyczący działki nr 185/29, (AM-9) o pow. 51 m2, księga wieczysta SW1K/00060030/6, położonej w obrębie Słone, w gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Nabywcy.

Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  09.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 22.09.2021 r.

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży działki nr 185/29 w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.08.2021 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.08.2021 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 52