Kudowa-Zdrój 27.04.2021 r.

 

I N F O R M A C J A

    Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze  zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz  w  prasie lokalnej wykaz dot.  sprzedaży  w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 252/5 (AM-7), o łącznej pow. 886 m2, księga wieczysta nr SW1K/00045648/0 położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.


    Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  27.04.2021 r. do 19.05.2021 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 10.06.2021 r.


                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 252/5 obręb Zakrze gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2021 14:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2021 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 71