Kudowa-Zdrój 26.03.2021 r.

I N F O R M A C J A

Działając na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 24 - parter, został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42 (AM-2), o pow. 788 m2, księga wieczysta nr SW1K/00085488/2, położonej w obrębie Jakubowice, gmina Kudowa-Zdrój.

    Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  26.03.2021 r. do 19.04.2021 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 11.05.2021 r.

 

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42 (AM-2)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:26.03.2021 12:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:26.03.2021 15:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 82