Kudowa-Zdrój 25.03.2021 r.

I N F O R M A C J A

Działając na  podstawie art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych, położonych w budynku w Kudowie-Zdroju:

1.    ul. Pogodna 1/28
2.    ul. Pogodna 1/29

Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  25.03.2021 r. do 16.04.2021 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa  10.05.2021 r.

 

 


                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali niemieszkalnych - ul. Pogodna 1/28 i Pogodana 1/29 w Kudowie-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.03.2021 09:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.03.2021 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 65