O G Ł O S Z E N I E
S E S J A
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 1400 w    Kudowskim Centrum Kultury i Sportu  przy ul. Głównej 43  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXIX/21 z dnia 8.02.2021 r.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie zmiany uchwały nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”,
b)    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
c)    w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok,
oraz  głosowanie w sprawie ich podjęcia.
5.    Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia  radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
7.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 31.03.2021 r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.03.2021 12:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.03.2021 12:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 67