Kudowa-Zdrój 22-03-2021 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: nr 6/2021 – ogród przydomowy, nr 7/2021 – grunt pod garażem, nr 8/2021 – działalność usługowo-handlową – miejsca postojowe prowadzonej działalności oraz wykaz nr 9/2021 – dotyczący garażu przeznaczonego do najmu i wykaz nr 10/2021 – dotyczący nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 22-03-2021 r. do 12-04-2021 r.


 

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz najmu garażu i nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2021 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2021 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 55