ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 lutego 2021 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art.28aa  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się co następuje :

§ 1

1.W celu przygotowania raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2020 rok, realizując ustawowe zadanie określone w art. 28 aa ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, powołuje się zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu raportu w składzie:

- Mariusz Fleszar                   -  przewodniczący zespołu
- Ewa Drzewiecka                  -  koordynator prac zespołu
- Iwona Biernacik                  -  członek zespołu
- Justyna Klich                        -  członek zespołu
- Magdalena Spendowska   -  członek zespołu
- Bogusław Buksak               -  członek zespołu
- Anna Jakubowska-Kort      -  członek zespołu
- Elżbieta Ubik                       -  członek zespołu.

2. Zespół będzie wykonywał swoje zadanie w ramach następującego harmonogramu prac:
    1) do dnia 28.02.2021 r. ustalenie sposobu opracowania projektu raportu,
    2) do dnia 31.03.2021 r. opracowanie wersji roboczej projektu raportu,
    3) do dnia 20.04.2021 r. opracowanie ostatecznej wersji projektu raportu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Miasta
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:17.02.2021 11:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:17.02.2021 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 23