Zarządzenie Nr  0050.24.2021
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 5  lutego 2021 r.

 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.
2.    Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 
§ 2.

1.    Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.
2.    Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.24.2021
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.02.2021 08:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.02.2021 08:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 21