Zarządzenie nr 0050.238.2020                            
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
           z dnia 1 grudnia 2020 roku       
   

w sprawie umorzenia oraz odmowy umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

 Po rozpatrzeniu wniosku 1  z dnia 23.11.2020 roku:
1.    umarza się należność z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, za:

  • miesiąc listopad 2020 roku w kwocie 107,94 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 0,18 zł.

2.    odmawia się umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, za:

  • miesiąc listopad 2020 roku w kwocie 107,93 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w wysokości 0,18 zł;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1 Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.238.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.12.2020 11:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.12.2020 11:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 21