Kudowa-Zdrój 03.12.2020 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając   na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój uprzejmie informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju przy  ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz  w  prasie lokalnej wykaz dotyczący sprzedaży  lokalu  mieszkalnego nr 1B, położonego w  budynku  przy  ul. 1 Maja 49  w  Kudowie-Zdroju, który  będzie przedmiotem sprzedaży  na  rzecz  najemcy.

    Ww. wykaz będzie wywieszony w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni t.j. od  03.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa 20.01.2021 r.

 

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1B położonego w budynku przy ul. 1 Maja 49 w Kudowie-Zdroju, ktory będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2020 14:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2020 14:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 66