Arkadiusz Sip 03.07.2020 08:40 wersja do wydruku

Zarządzenie Nr 0050.124.2020

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 2 lipca 2020 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 63 ust. 14, art. 4 pkt 16 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Pani Aneta Potoczna – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 2. Pani Sylwia Ziółkowska – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 3. Pani Elżbieta Ubik – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój,
 4. Pani Małgorzata Sandecka – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 5. Pani Anna Szewczyk – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 6. Pan Piotr Krzywda – przedstawiciel Kuratora Oświaty,
 7. Pani Magdalena Śleziak – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 8. Pani Agnieszka Stwertetschka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 9. Pan Marcin Lech – przedstawiciel Rady Rodziców,
 10. Pan Piotr Pawełczyk – przedstawiciel Rady Rodziców,
 11. Pani Małgorzata Więckowska – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 12. Pan Zbigniew Szablewski – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’ 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej.

§ 2.

Wyznacza się Panią Sylwię Ziółkowską na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.124.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:03.07.2020 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.07.2020 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 42