Kudowa-Zdrój 03-06-2020 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykaz nr 12/2020 dotyczący pomieszczenia w budynku niemieszkalnym położonym w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonego do oddania w użyczenie.
W/w wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia   03-06-2020 r. do 24-06-2020 r.

 

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu dot. pomieszczenia w budynku niemieszkalnym przeznaczonego do oddania w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2020 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2020 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 40