Zarządzenie Nr 0050.93.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku niemieszkalnym położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 387/44 obręb Zakrze (AM-13)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, pomieszczenie o powierzchni 57 m2 mieszczące się w budynku niemieszkalnym położonym na nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 387/44 obręb Zakrze (AM-13), z przeznaczeniem na magazyn wykorzystywany na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.93.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.06.2020 10:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.06.2020 10:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 6