Zarządzenie nr 0050.90.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia cen detalicznych na drewno z lasów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz.713) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Wprowadzam do stosowania cennik na drewno w obrocie detalicznym.
2.    Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2

Zarządzenie w chodzi życie  z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.90.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.06.2020 10:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.06.2020 10:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 53