Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 14 kwietnia 2020 r

w sprawie wyłączenia ze sprzedaży niektórych lokali mieszkalnych


       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

     Wyłącza się ze sprzedaży, na rzecz najemców, lokale mieszkalne znajdujące się w budynku położonym przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju, działka nr 300 AM-9 obręb Zakrze.

§ 2.

      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.57.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.04.2020 08:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.04.2020 08:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 59