Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” - zadanie planowane do realizacji w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Agnieszka Kowalska
Data publikacji:14.02.2020 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Kowalska
Data aktualizacji:14.02.2020 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 48