INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” - zadanie planowane do realizacji w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zadania pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju” - zadanie planowane do realizacji w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Agnieszka Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.02.2020 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż