Zarządzenie Nr 0050.27.2020

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 12  lutego 2020 r.

 

 

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

 

 

§1.

  1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 257/24   o powierzchni 0,0734  ha, AM-2, obręb Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00059457/5.

 

  1. W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 7 stycznia 2020 r. Rep. A  nr 118/2020  w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Bohaterów Getta nr 1  przed notariuszem mgr Urszula Makarską.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.27.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:13.02.2020 10:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:13.02.2020 10:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 27