Marek Kot 29.01.2020 13:28 wersja do wydruku

 

Plan Postępowań Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
na rok budżetowy 2020

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna
wartość zamówienia
(w zł netto)

Przewidywany tryb
lub inna  procedura
udzielenia zamówienia

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym

1

Dostawa materiału roślinnego

Dostawa

148 148,15 zł

p.nieograniczony

I kwartał

2

Zakup energii elektrycznej na
potrzeby Gminy Kudowa-Zdrój

Usługa

276 422,76 zł

p.nieograniczony

III

3

Zakup autobusu do przewozu
dzieci do szkół

Dostawa

203 252,03 zł

p.nieograniczony

I kwartał

4

Zakup artystycznej instalacji na
Staw Zdrojowy w Kudowie - Zdroju

Dostawa

284 552,85 zł

p.nieograniczony

I kwartał

5

Przebudowa fragmentów
ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie

Robota budowlana

1 289 599,19 zł

p.nieograniczony

II kwartał

6

Modernizacja dróg i chodników
na terenie miasta Kudowa-Zdrój

Robota budowlana

243 902,44 zł

p.nieograniczony

I kwartał

7

Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego dla Gminy
 Kudowa-Zdrój

Usługa

588 966,05 zł

p.nieograniczony

II kwartał

8

Ubezpieczenie majątku i innych
interesów Gminy Kudowa-Zdrój
wraz z jednostkami i instytucjami
kultury

Usługa

300 000,00 zł

p.nieograniczony

III/09

9

Zimowe utrzymanie wybranych
odcinków dróg na terenie miasta
Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021

Usługa

578 703,70 zł

p.nieograniczony

IV kwartał

Wyk. w 1 egz. MK/MK

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan Postępowań Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju na rok budżetowy 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.01.2020 13:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.01.2020 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 198