Kudowa-Zdrój 21-01-2020 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia: nr 1/2020 – na ogrody przydomowe i cele rolne, nr 2/2020 – na grunt pod garażem, nr 3/2020 - na dojazd do miejsca prowadzonej działalności.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  21-01-2020 r. do 11-02-2020 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe i cele rolne, grunty pod garażem, dojazd do miejsca prowadzonej działalności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.01.2020 13:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.01.2020 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 25