O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 1430  w  siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej 43  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XIV/19 z dnia 28.11.2019 r., nr XV/19 z dnia 18.12.2019 r. i nr XVI/19 z dnia 30.12.2019r.  
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
c)    niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
d)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku,
e)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020,
f)    planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok,
g)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
h)    planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2020 rok.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju za 2019 rok.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                           
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.01.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.01.2020 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.01.2020 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 24