Zarządzenie  Nr    0050.3.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 03 stycznia 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.297.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokali i budynków mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm.) oraz w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 1182 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Traci moc zarządzenie nr 0050.297.2018 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.3.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.01.2020 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.01.2020 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 31